Jos omistan miljoonan, voinko lopettaa työnteon lopullisesti? Se riippuu kolmesta asiasta: Sijoitusvarallisuuden tuotoista, velan ja luoton määrästä ja vuosittaisista elinkustannuksista.

Atlantin takana puhutaan neljän prosentin säännöstä:

Jos sijoitettuna on 25 kertaa vuotuisten kulujen suuruinen rahamäärä, siitä voi nostaa vuodessa neljä prosenttia. Silloin raha ei lopu ikinä kesken.
Matematiikka menee näin: Sijoittajan omistukset tuottavat keskimäärin 7 prosenttia vuodessa kulujen jälkeen. Siitä vähennetään inflaatio, 3 prosenttia. Jäljelle jää neljä prosenttia. Se tarkoittaa, että kun säästösummasta kulutetaan neljä prosenttia, jäljelle jäävän pääoman ostovoima on edelleen sama kuin vuotta aikaisemmin, riippuen tietenkin myös muista seikoista kuten maksuajasta.

Kerroin 25 on saatu laskukaavasta 1/0,04. Jos käytetään viittä prosenttia, kertoimeksi saadaan 1/0,05 eli 20. Kahdeksan prosentin reaalituotolla kerroin olisi jo 12,5. Se tarkoittaa, että 12,5 vuoden kuluja vastaava rahasumma riittää taloudelliseen riippumattomuuteen.

miljoona euroa

Kaikki tarvittavat euromäärät sen sijaan ovat henkilökohtaisia. Jos elämäntyylin ylläpitämiseen menee 40000 euroa vuodessa, neljän prosentin säännöllä säästösumman tulisi olla tasan miljoonaa euroa. Jos elinkustannukset ovat nolla euroa (ja ne pysyvät loppuelämän sillä tasolla), henkilö on taloudellisesti riippumaton vaikka ei olisi säästänyt yhtään mitään.

Suomalaisten sijoitusbloggaajien arviot vaihtelevat kovasti. 200000 euroa, 290000 euroa, 630000 euroa ja 960000 euroa. Kaksi ensimmäistä laskevat säästösumman lisäksi tarvitsevansa myös velattoman asunnon.

Edellä laskin turvalliseksi nostomääräksi neljä prosenttia. Se on todellisuudessa hatusta vedetty luku. Tutkimusten mukaan osakkeet ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä 8,6 prosenttia ennen kuluja.

Lyhyellä, 10 tai 20 vuoden aikajänteellä tuotto voi olla mitä tahansa.

Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa säästöistä voi nostaa enemmän kuin neljä prosenttia:

  • Sijoittaja huomaa tehneensä enemmän tuottoa kuin pitkän aikavälin keskiarvo.
  • Inflaatio osoittautuu alhaisemmaksi kuin keskiarvo. Suomessa viimeisen 20 vuoden inflaatio on ollut kahden prosentin luokkaa.
  • Sijoittaja haluaa kuluttaa myös pääoman loppuun, eikä jättää sitä perinnöksi.
  • Valtio maksaakin niin paljon eläkettä tai muita tukia, ettei sijoitustuottoja enää ehdi kuluttaa.
  • Valtio keventää verotusta.
  • On myös lukemattomia syitä, jotka voivat hidastaa tavoitetta. Jos sijoittaja tekee vuodesta toiseen tappiota, hän ei ole taloudellisesti riippumaton koskaan.

Kyseenalaista kaikki nyrkkisäännöt. Sovita laskukaavat omaan tilanteeseesi.